NOVÉ STRÁNKY

Upozornění:

Změna stránek. Nová adresa webu: http://pistov.wbs.cz19.04.2015 | stálý odkazČlánek 4.3.2015

V Jihlavském deníku vyšel další článek o silnici Jihlava - Pístov. Čtěte zde.


05.03.2015 | 0 komentářů | stálý odkaz


Masopust 2015

Videa z akce najdete na našich FB stránkách zde.
MASOPUST
10.01.2015 | 0 komentářů | stálý odkaz


PÍSTOVSKÁ POUŤ 2014Milí sousedé, rodáci, přátelé Pístova,
děkujeme, že jste nás v tom nenechali a přišli.
Děkujeme statutárnímu městu Jihlava za penízky, bez kterých by to nešlo, děkujeme za počasí, děkujeme Trávníkovým a Kněžínkovým za přípravu kapličky na bohoslužbu, děkujeme panu faráři a paní Kodetové za hudební doprovod při bohoslužbě, děkujeme účastníkům soutěže v pečení (gratulujeme Katce Drápelové k 1. místu, Aničce Kněžínkové k 2. místu a Ladě Piklové k 3. místu), moc děkujeme všem, co přispěli do tomboly. Rovněž děkujeme preventivní hlídce Městské policie Jihlava za zpestření dne, panu Hlaváčkovi za půjčení střelnice, firmě POHÁRY.COM za věnování poháru do soutěže v pečení, Marušce Zouharové a Dáše Váhalové za malování na obličejíčky. A v neposlední řadě děkujeme všem účinkujícím (Adélka Kratochvílová - Divadlo KUFR, taneční skupina BONANZA, Romča Kabátková se Zumbou) a kapele TRNOVÁ RŮŽE za úžasné výkony a příjemně strávený den v jejich společnosti.

PROSTĚ SUPER DEN A ZA ROK, KONKRÉTNĚ V SOBOTU 5.9.2015, SI TO ZASE ZOPAKUJEME! ☺

Jakmile posbíráme fotodokumentaci, případně videa, neprodleně zveřejníme.

SDH Pístov a Spolek Jihlava - Pístov

PS: Osobní poděkování - děkuji celé partě za to, že fungujete tak, jak fungujete, že se můžeme spolehnout jeden na druhého. Jmenovat vás nebudu, všichni víme, o koho jde a všichni jste byli vidět. Bez vás by to prostě nešlo! Díky a věřím, že nejen za sebe. Olga Hlochová

zari


f


coun
   
      Mex


30.08.2014 | 0 komentářů | stálý odkaz


Foto - čarodějnice 2014

 
17.05.2014 | 0 komentářů | stálý odkaz


Masopust - sobota 8.3.2014

Další bezva akce za námi - Masopust. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, ať již otevřeli dveře a připravili pohoštění či jako maska v průvodu. Je moc fajn, že většina Pístova drží pospolu. Fotky zveřejníme ihned, jakmile je dáme dohromady ze všech přístrojů. TAK ZASE ZA ROK! PS: A rovněž speciální poděkování tolerantním projíždějícím. :-)

Odkaz na video:

film
masopustPravda, trošku jsme se netrefili s termínem, ale na druhou stranu chybama se člověk učí. Takže letos zkušebně, příští rok naostro. Ale má to svoje pozitiva: zatímco se bude zbytek národa od středy postit, MY NE! My si to užijeme se vším všudy. :-) A do toho MDŽ, pěkné počasí, prostě nás čeká parádní sobota. Zazpíváme si, zatančíme si, poveselíme se...
A že třeba sousedi neotevřou? Nevadí, naši hasiči to zachrání, všichni to dostali rozkazem. :-) Takže v sobotu sraz masek ve 12,00 hod. u hasičárny, průvod vyjde ve 13,00 hod.. TAK NAVIDĚNOU!!!!


Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavn
í masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
04.03.2014 | 0 komentářů | stálý odkaz


Pouť 2013


Dobrá věc se zadařila a fotky z pouti se podařilo zachránit. Děkujeme Helče a Dáše Veselým. Již brzy se kompletně objeví na našich facebookových stránkách.
pout12013Pouť 2013 za námi. Doufáme, že se Vám líbila a že jste si ji užili stejně jako my. Jakmile dáme dohromady fotodokumentaci, hned jí zveřejníme.

Poděkování:
manželům Dagmaře a Zdeňku Trávníkovým a rodině Kněžínkových za úklid kapličky a jejího okolí a dále za krásnou výzdobu kapličky na Mši svatou,
Divadlu Kufr a Dáše Trávníkové za představení a žonglérskou dílnu,
Romaně Kabátkové za super Zumbahodinu,
Frantovi Kabátkovi za ledovou tříšť,
kapele Trnová růže za super odpoledne,
Dáše Váhalové a Nikole Scholzeové za malování na obličej,
Marcele Pecinové a paní Formáčkové za hudební doprovod při mši,
SDH Hybrálec za zapůjčení laviček, stolů a osvětlení,
Clubu Ke3pípám a hlavně Michalovi Valentovi za výbornou vzájemnou spolupráci,
a samozřejmě celému celičkému sboru SDH Pístov (nemusíme konkrétně jmenovat, všichni víme, o koho se jedná), který funguje jako výborný tým a díky nim všechno klaplo tak, jak mělo.
Díky Vám všem!
Olga Hlochová08.12.2013 | 1 komentářů | stálý odkaz


Setkání příměstských částí

POZOR! Změna termínu!
Na konci ledna (termín posunut z prosince) se zúčastníme každoročního setkání zástupců příměstských částí s vedením města Jihlavy. 
Pokud máte nějaký dotaz týkající se Pístova, který bychom mohli zprostředkovaně na setkání přednést, zašlete nám ho, prosíme, formou mailu či vzkazu.
Po tomto setkání naplánujeme setkání Pístova v hasičárně. O přesném termínu budeme informovat na stránkách i formou pozvánek do schránek.

20.11.2013 | Autor: Olga Hlochová | 0 komentářů | stálý odkaz


Dětský den 2013dden2013

V sobotu 22.6.2013 uspořádal SDH Pístov Dětský den, tedy odpoledne plné her a zábavy. Velké díky patří Dáše Veselé a Zdeně Trávníkové za super organizaci a Honzíkovi Kouteckému za obětavé nasazení vlastního těla. Poděkování rovněž Dáše Váhalové za "zmalování dětí". :-) PS: Lanové centrum bylo super, na pouti si to zopakujeme. :-) Foto: Helenka Veselá.


Fotogalerie z dětského dne zde.

03.07.2013 | 0 komentářů | stálý odkaz


Zásah SDH

povodne2013

Dne 25.6.2013 v 10,40 hod. dostala jednotka hasičů Jihlava - Pístov povel k výjezdu, konkrétně k ucpanému odtoku požární nádrže v Pístově, kde hrozilo přetečení nádrže a zatopení domů pod hráží. Na místo se hasiči dostali v momentě, když už začala voda téct přes okraj nádrže. Hasiči ihned začali odsávat šachtu a pročistili odpadovou trubku. Pomocí čerpadla PS 12 a kalového čerpadla se jim po 3 hod. podařilo uvolnit naplavené nečistoty z trubky a snížit hladinu v požární nádrži, která díky tomu přestala představovat nebezpečí pro domy pod hrází. Ve 13,50 hod. ukončila jednotka činnost a vrátila se zpět na hasičskou zbrojnici. Akce se zúčastnili: Milan Mirek (velitel zásahu), Petr Pikl st. (strojník), Petr Pikl ml. a Honza Koutecký.


Více fotek zde.
01.07.2013 | 0 komentářů | stálý odkaz